torsdag 26 mars 2009

Crash course

En utmärkt resurs om energi, ekonomi och ekologi är Chris Martenson's crash course. Den kan ge lite mer kött på benen till lågenergi-scenariot.

För er del är de första kapitlen och sedan inte minst kapitel 17 av störst intresse.

Lö 28 kl 14 Film och debatt: Ett samhälle utan olja?

Transition towns Sweden arrangerar biovisning och diskussion på biograf Tellus i Midsommarkransen.

Lö 28 14.00 - Film och debatt: Ett samhälle utan olja?

30 kr. Dokumentärfilmen The End of Suburbia (av Gregory Greene, 78 min) visar hur USA har byggt in sig i ett oljeberoende. Vad händer med den amerikanska drömmen i de välmående villaförorterna när oljan sinar och klimatförändringarna kräver en ändrad livsstil. Efter ilmen talar Kristofer Langerbeck och Transition towns-rörelsen, som påbörjat omställningen till ett oljefritt samhälle. Hur kan vi konkret påbörja övergången till ett verkligt hållbart samhälle i Midsommarkransen och andra delar av Stockholm. Evenemanget är ett samarbete med Transition Towns Sverige.

lördag 21 mars 2009

Mellankritik to 26 mars kl 13.15 till ca 16.30

Hej.

I schemat står det att vi ska ha "mellankritik"  förra tisdagen och på tisdag. Förra tisdagen var lite tidigt och på tisdag passade tyvärr inte en av våra mellankritiker så bra (bortrest). Jag har meddelat projektledarna detta när vi träffades för 10 dagar sedan och hoppas att denna information har spridits till alla som läser kursen. 

Efter att i samordningsgruppen ha diskuterat möjliga tillfällen som passar ihop med andra obligatoriska kurser denna vecka kom vi fram till att en av möjliga tillfällena var nu på torsdag eftermiddag.

Därför har vi förlagt mellankritiken till torsdag eftermiddag denna vecka, kl. 13.15 till ca 16.30 i sal E2.

Varje grupp kommer att ha 20 minuter till sitt förfogande där 10 minuter disponeras av gruppen själv för att presentera sitt projekt och 10 minuter kommer att ledas av frågor som våra mellankritiker har.

Det kan tyckas att 10 minuter är lite tid för att presentera sitt projekt men detta ligger i linje med hur mycket tid ni kommer att ha på slutredovisningen i maj! På dessa 10 minuter ska ni alltså presentera de bärande idéerna i ert projekt och också visa på eventuella/förväntade resultat (eller hur ni jobbar för att komma fram till resultat). Tänk också på att ni som medietekniker har goda möjligheter att inte bara prata om utan också visa ert resultat på olika sätt. Beskriv hur ni tänker göra eller ännu hellre - om det är möjligt - visa. Våra mellankritiker är en utmärkt publik att testa sina idéer på.

Mellankritikerna är:
- Åke Walldius (ursprungligen filmare, jobbar i CSCs MDI-grupp)
- Bo Westerlund (industridesigner, höll en gästföreläsning i kursen)

Det kan hända att vissa av er har schemakrockar och att alla i en grupp inte kan komma. Det är dock väldigt viktigt att varje grupp är starkt representerad och att det som presenteras verkligen representerar hela gruppen. Tänk också på att detta är det enda tillfällen när ni kan få reda på vad det har blivit av alla projektidéer - vad alla andra grupper faktiskt jobbar med. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle att upptäcka möjliga överlappningar och synergieffekter. 

Det kan hända att denna text kommer att uppdateras (jag har inte tillgång till en del anteckningar just nu) så återkom gärna och se om/hur instruktionerna har förändrats i början av veckan.


måndag 16 mars 2009

Ingen IUM imorgon (ti 17 mars)


1) Det är för tidigt att ha mellankritik imorgon. Därför blir det inget.

2 ) Bo Westerlund som ska vara en av två "mellankritiker" är bortrest nästa tisdag. Mellankritiken kommer därför att flyttas några dagar längre fram och vi kommer att "beta av" alla grupperna på samma dag/vid samma tillfälle. Efter koordination med samordningsgruppen (ang. era scheman) och våra två mellankritiker kommer vi att ha mellankritik torsdagen den 26 mars.

Detta är er möjlighet att få återkoppling på era tankar och idéer från några utifrån och också höra vad det blivit av de andra gruppernas arbete (e.g. alla ska lyssna på allas presentationer).

Jag återkommer med mer info om vad vi ska göra då och hur ni kan förbereda er i mitten av denna vecka.

torsdag 26 februari 2009

Reviderade projektplaner

Nu har vi träffat alla grupperna för ett första handledningsmöte.

Vi vill påminna er alla om att vi vill ha in en utökad/reviderad projektplan en vecka efter handledningsmötet (e.g. på tisdag för de grupper vi träffade i tisdags och på torsdag nästa vecka för de grupper vi träffade idag).

Vi är då intresserade både av vad ni ska göra och inte minst hur ni ska göra det (metod/tillvägagångssätt/process). Det är också bra om ni redan nu funderar över hur ni kan förmedla ert projekt och era idéer (gestaltning).

Plats för handledningsmötena

På tisdagen i rum 1625 och på torsdagen i rum 1635 - små grupprum på avdelningen för medieteknik (6 trappor i hus E).

Det står i schemat som finns för nerladdning i Bilda men det borde förstås också ha stått här!


söndag 22 februari 2009

Handledningsmöten ti + to denna vecka


Tisdag 24.e och torsdag 26. har vi handledningmöten, 30 minuter per grupp.

Vi vill då höra vad ni tänker göra och hur ni planerar att lägga upp ert arbete. Vi vill att ni har med er en text i någon form på papper som ni kan ge oss (två exemplar) - eller ännu hellre att skickar en sådan text till oss per mail innan mötet. Utgå gärna från mallen som finns i Bilda ("projektplan.doc").

Efter mötet vill vi att ni reviderar och utvecklar era tankar i textform med utgångspunkt från dokumentet "projektplan.doc" och skickar en uppdaterad projektplan till Daniel och Per-Anders inom en vecka. Den reviderade planen är en utfästelse. Ni kan senare göra avsteg från den men dessa bör kunna motiveras.

När vi läser det som står i er projektplan vill kunna förstå vad det är ni tänker göra och hur ni tänker göra det så försök vara så tydliga som möjligt. Ju mer skissartade era idéer är desto svårare blir det att bedöma och hjälpa er och desto större risk för otrevliga överraskningar när projektet ska knytas ihop och bedömas.

Ur kurs-PM:
"Varje grupp skall, (som del av examinationen): Skriva en projektplan för vad man ska göra som grupp; vad man ska undersöka, hur man ska gå tillväga för att göra det, var man ska leta, vad man ska läsa och vem man vill prata med, när man ska göra det och vad man vill uppnå."