torsdag 26 mars 2009

Crash course

En utmärkt resurs om energi, ekonomi och ekologi är Chris Martenson's crash course. Den kan ge lite mer kött på benen till lågenergi-scenariot.

För er del är de första kapitlen och sedan inte minst kapitel 17 av störst intresse.

Lö 28 kl 14 Film och debatt: Ett samhälle utan olja?

Transition towns Sweden arrangerar biovisning och diskussion på biograf Tellus i Midsommarkransen.

Lö 28 14.00 - Film och debatt: Ett samhälle utan olja?

30 kr. Dokumentärfilmen The End of Suburbia (av Gregory Greene, 78 min) visar hur USA har byggt in sig i ett oljeberoende. Vad händer med den amerikanska drömmen i de välmående villaförorterna när oljan sinar och klimatförändringarna kräver en ändrad livsstil. Efter ilmen talar Kristofer Langerbeck och Transition towns-rörelsen, som påbörjat omställningen till ett oljefritt samhälle. Hur kan vi konkret påbörja övergången till ett verkligt hållbart samhälle i Midsommarkransen och andra delar av Stockholm. Evenemanget är ett samarbete med Transition Towns Sverige.

lördag 21 mars 2009

Mellankritik to 26 mars kl 13.15 till ca 16.30

Hej.

I schemat står det att vi ska ha "mellankritik"  förra tisdagen och på tisdag. Förra tisdagen var lite tidigt och på tisdag passade tyvärr inte en av våra mellankritiker så bra (bortrest). Jag har meddelat projektledarna detta när vi träffades för 10 dagar sedan och hoppas att denna information har spridits till alla som läser kursen. 

Efter att i samordningsgruppen ha diskuterat möjliga tillfällen som passar ihop med andra obligatoriska kurser denna vecka kom vi fram till att en av möjliga tillfällena var nu på torsdag eftermiddag.

Därför har vi förlagt mellankritiken till torsdag eftermiddag denna vecka, kl. 13.15 till ca 16.30 i sal E2.

Varje grupp kommer att ha 20 minuter till sitt förfogande där 10 minuter disponeras av gruppen själv för att presentera sitt projekt och 10 minuter kommer att ledas av frågor som våra mellankritiker har.

Det kan tyckas att 10 minuter är lite tid för att presentera sitt projekt men detta ligger i linje med hur mycket tid ni kommer att ha på slutredovisningen i maj! På dessa 10 minuter ska ni alltså presentera de bärande idéerna i ert projekt och också visa på eventuella/förväntade resultat (eller hur ni jobbar för att komma fram till resultat). Tänk också på att ni som medietekniker har goda möjligheter att inte bara prata om utan också visa ert resultat på olika sätt. Beskriv hur ni tänker göra eller ännu hellre - om det är möjligt - visa. Våra mellankritiker är en utmärkt publik att testa sina idéer på.

Mellankritikerna är:
- Åke Walldius (ursprungligen filmare, jobbar i CSCs MDI-grupp)
- Bo Westerlund (industridesigner, höll en gästföreläsning i kursen)

Det kan hända att vissa av er har schemakrockar och att alla i en grupp inte kan komma. Det är dock väldigt viktigt att varje grupp är starkt representerad och att det som presenteras verkligen representerar hela gruppen. Tänk också på att detta är det enda tillfällen när ni kan få reda på vad det har blivit av alla projektidéer - vad alla andra grupper faktiskt jobbar med. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle att upptäcka möjliga överlappningar och synergieffekter. 

Det kan hända att denna text kommer att uppdateras (jag har inte tillgång till en del anteckningar just nu) så återkom gärna och se om/hur instruktionerna har förändrats i början av veckan.


måndag 16 mars 2009

Ingen IUM imorgon (ti 17 mars)


1) Det är för tidigt att ha mellankritik imorgon. Därför blir det inget.

2 ) Bo Westerlund som ska vara en av två "mellankritiker" är bortrest nästa tisdag. Mellankritiken kommer därför att flyttas några dagar längre fram och vi kommer att "beta av" alla grupperna på samma dag/vid samma tillfälle. Efter koordination med samordningsgruppen (ang. era scheman) och våra två mellankritiker kommer vi att ha mellankritik torsdagen den 26 mars.

Detta är er möjlighet att få återkoppling på era tankar och idéer från några utifrån och också höra vad det blivit av de andra gruppernas arbete (e.g. alla ska lyssna på allas presentationer).

Jag återkommer med mer info om vad vi ska göra då och hur ni kan förbereda er i mitten av denna vecka.

torsdag 26 februari 2009

Reviderade projektplaner

Nu har vi träffat alla grupperna för ett första handledningsmöte.

Vi vill påminna er alla om att vi vill ha in en utökad/reviderad projektplan en vecka efter handledningsmötet (e.g. på tisdag för de grupper vi träffade i tisdags och på torsdag nästa vecka för de grupper vi träffade idag).

Vi är då intresserade både av vad ni ska göra och inte minst hur ni ska göra det (metod/tillvägagångssätt/process). Det är också bra om ni redan nu funderar över hur ni kan förmedla ert projekt och era idéer (gestaltning).

Plats för handledningsmötena

På tisdagen i rum 1625 och på torsdagen i rum 1635 - små grupprum på avdelningen för medieteknik (6 trappor i hus E).

Det står i schemat som finns för nerladdning i Bilda men det borde förstås också ha stått här!


söndag 22 februari 2009

Handledningsmöten ti + to denna vecka


Tisdag 24.e och torsdag 26. har vi handledningmöten, 30 minuter per grupp.

Vi vill då höra vad ni tänker göra och hur ni planerar att lägga upp ert arbete. Vi vill att ni har med er en text i någon form på papper som ni kan ge oss (två exemplar) - eller ännu hellre att skickar en sådan text till oss per mail innan mötet. Utgå gärna från mallen som finns i Bilda ("projektplan.doc").

Efter mötet vill vi att ni reviderar och utvecklar era tankar i textform med utgångspunkt från dokumentet "projektplan.doc" och skickar en uppdaterad projektplan till Daniel och Per-Anders inom en vecka. Den reviderade planen är en utfästelse. Ni kan senare göra avsteg från den men dessa bör kunna motiveras.

När vi läser det som står i er projektplan vill kunna förstå vad det är ni tänker göra och hur ni tänker göra det så försök vara så tydliga som möjligt. Ju mer skissartade era idéer är desto svårare blir det att bedöma och hjälpa er och desto större risk för otrevliga överraskningar när projektet ska knytas ihop och bedömas.

Ur kurs-PM:
"Varje grupp skall, (som del av examinationen): Skriva en projektplan för vad man ska göra som grupp; vad man ska undersöka, hur man ska gå tillväga för att göra det, var man ska leta, vad man ska läsa och vem man vill prata med, när man ska göra det och vad man vill uppnå."tisdag 17 februari 2009

Inför Halldings besök fre 20 feb

Årets tema i IUM, "medier i framtidens lågenerigsamhälle" kräver att vi gör två saker, dels "uppfinna" och enas om en gemensam bild av framtidens lågenergisamhälle och därefter gruppvis utvecklar tekniker/medieformer/tjänster som passar detta samhälle. Nu börjar vi röra oss mot en ny fas i kursen där ni alltså ska ta fram och utveckla projektidéer. Bo Westerlund (12 feb) påpekade att design inte i första hand handlar om att ta fram produkter utan om att ta fram idéer och utforska framtida situationer av användning. Under de sista två veckorna av kursens uppstartsdel (denna och nästa vecka) kommer varje grupp att därför ha två uppgifter att utföra:

1) Utveckla era idéer om vad ni som grupp ska jobba med inom ramen för projektet. Stöd/underlag för denna procdess följer inom kort, men ni ska alltså ta fram underlag för att kunna presentera era idéer på ett 30 minuter långt handledningsmöte med Daniel och Per-Anders nästa vecka (ni kommer att få möjlighet att gruppvis boka en tid på tisdag 24 feb eller torsdag 26 feb).

2) I början av kursen var Karl Hallding här och han ledde en övning där vi jobbade med scenarioteknik. På fredag (20 feb) kommer han tillbaka och vi ska då ha en uppföljande övning. Exakt hur ser det där lågenerigsamhället i Sverige 2030 ut som alla projekten ska förläggas i? Målet med fredagens övning är att jobba med och ta fram ett gemensamt ramverk med 4 scenarier, en vision av hur lågenergisamhälllet kan se ut år 2030 och som varje grupp i sitt vidare arbete därefter ska förhålla sig till.

I kursen har ni fått ta del av flera olika idéer angående hur framtidens lågenergisamhälle kan se ut. I skriftlig form har ni läst om 2000-Watt-samhället, Herman Daly's "Life in a land without growth" och vår (Daniel och Per-Anders) skiss av hur ett lågenergisamhälle kan te sig och vägen dit kan se ut. Vi har också genom olika gästföreläsningar fått ta del av flera olika (och ibland ömsesidigt uteslutande) idéer om hur ett framtida lågenergisamhälle kan te sig (från Kjellbergs mer omstörtande bild till Malmodin och Nilssons mer försiktiga förändringar).

Inför fredagens övningar ska ni som grupp förbereda ett scenario som beskriver framtidens lågenergisamhälle och som bygger på att ni identifierat en central frågeställning, ett antal drivkrafter (som ni tror kommer att hända) och två osäkerhetsfaktorer. Jämför med övningen ni gjorde när Hallding var här förra gången. Tänk på att scenarier är "berättelser om framtiden" - välj alltså att utforska osäkerhetsfaktorer som handlar om sociala faktorer och drivkrafter och som alltså berättar om en framtid som kan gälla för alla grupper (snarare än att lyfta fram en teknisk faktor som är specifik för just er grupp). Exempel är till exempel hur vi bor (stad/land), om välståndet är jämnt/ojämnt fördelat, om vi lägger mer/mindre pengar på media, kollektivism/individualism, ökad/bibehållen eller minskad ekonomisk aktivitet etc. Försök också ta fram slagkraftiga titlar på era fyra scenarier då detta i sig förklarar mycket.

På själva föreläsningen kommer Hallding att hjälpa oss att tillsammans foga samman delar från olika förslag till ett gemensamt scenario. Titta gärna på föreläsningsanteckningarna från Halldings besök hos oss 20 jan (finns i Bilda) för vidare instruktioner kring att konstruera scenarier. Övrig inspiration kan hämtas från Shells arbete med scenarier.

fredag 13 februari 2009

Exekutiva gruppen: anmälan

Meddelande till de som är intresserade av att medverka i den exekutiva gruppen IUM 2009

Det är svårt att dela in alla studenter i grupper så alla blir garanterat nöjda. Vi hoppas/tror att vårt tillvägagångssätt idag har gjort de allra flesta nöjda. Nu återstår bara att tillsätta den exekutiva gruppen.

Vi gläder oss åt det stora intresset för att delta i den exekutiva gruppen men vi kan inte ge fler än sex personer plats där. De funktioner som vi söker till den exekutiva gruppen är två personer vardera inom följande områden:
- webbsida/koordinationsarbete
- produktion av bok
- produktion av slutredovisning/konferencier.

En kortfattade beskrivning av gruppens arbete finns att läsa i dokument "ProjektförslagIUM09.pdf" i Bilda. 


För att kunna besätta den exekutiva gruppen vill vi att varje person som vill vara med i den skickar en kortfattad beskrivning (några korta stycken - max en halv sida text) där följande saker bör tas upp:
- motivering - varför vill du jobba med denna grupp?
- område - vilket område (se ovan) är du främst intresserad av att jobba med?
- erfarenheter - redovisa kortfattat tidigare erfarenheter av detta område eller liknande uppgifter

Skicka alltså inte en lång cv.


För närvarande har vi 7 grupper med 5-9 deltagare vardera (exekutiva gruppen blir den åttonde gruppen). De personer som försvinner ur dessa grupper kommer till stor del att "ersättas" av de fem personer som inte var med idag och som ännu inte har valt grupper. Om åtta eller fler personer har uttryckt intresse för ett visst problemområde kommer en sådan grupp att delas i två. Vi tror att det är bäst att ni själva får göra den uppdelningen och gruppera er utifrån vilka frågor och vilka personer ni vill jobba med snarare än att vi gör det åt er. I samband med föreläsningen på måndag kommer vi att fastslå hur grupperna ser ut.

mvh

Per-Anders & Daniel
forstorp@kth.se pargman@kth.se

PS. Nu när kursen börjar röra sig mot projektdelen kan det vara bra att titta på Kurs-PM igen (finns som dokument i Bilda eller på kursens hemsida, http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM2577/iumed09/)

torsdag 12 februari 2009

Dokument för projektförslag (nytt)

Det bifogade dokumentet för projektförslag har nu namnet ProjektförslagIUM09.pdf - det är lite språkliga justeringar som har skett i relation till det som nämns nedan.

onsdag 11 februari 2009

10 + 1 projektförslag

På fredag ska ni välja grupper/ämnen som ni vill jobba vidare med under terminen (4-6 personer/grupp). 

Ett dokument, "Projektförslag.pdf" finns tillgänglig i Bilda. Det innehåller 10 förslag på projekt plus en 11:e grupp som inte jobbar med framtidens lågenergisamhälle utan som jobbar med att "producera" kursens resultat (bok, slutpresentation etc.).

Observera att ni har frihet att välja vad i förslagen som ni vill ta med er in i projektet respektive vad ni vill lägga åt sidan och inte gå vidare med så förslagen är inte på något sätt "bindande".


måndag 9 februari 2009

Livscykelanalys - Moberg (6/2)

Åsa Mobergs föreläsningsbilder finns nu tillgängliga i Bilda.


Åsa nämnde att avdelningen för miljöstrategisk analys ger en kurs om livscykelanalys (LCA) under period 4 och att det finns plats på den kursen för den som är intresserad. 


Till sist tipsar Åsa om två seminariet som ni är välkomna till:

Torsdag 5/3 kl 10-11.30. Vilken el ska jag välja och varför? Presentation och diskussion kring marginalel, medeltal och olika elmixar.

Fredag 3/4 kl 12.30-14. Presentation och diskussion kring olika karaktäriserings- och värderingsmetoder inom LCA

Plats för båda seminarierna är Drottning Kristinas väg 30, 2 tr (seminarierummet).

lördag 7 februari 2009

Instruktioner för litteraturseminarium 3

På kurssidorna i Bilda finns nu två dokument som är underlag för förberedelserna till nästa uppfinnarverkstad den 10/2. Dels är det en av kursledning författad text om lågenergisamhället vilket skall ses som en uppdatering av den förra. Dels är det en kort sammanfattning av de idéer som kom fram vid det förra seminariet. Vi hoppas att återgivningen av dem stämmer någotsånär med de intentioner som projektmedlemmarna hade. Vi har till varje projektidé bifogad en kort kommentar om utvecklinghsbarhet och relevans. Dagfs att på nytt planera för en framtid inte bara med rovor utan också med high tech medier.

torsdag 5 februari 2009

Texter till litteraturseminarium 3

Till litteraturseminarium tre har vi valt två texter från boken "Sustainability at the speed of light" (redigerad av Dennis Pamlin). Texterna ifråga är:

Romm, "The Internet and the new energy economy"
Levitt, "The Internet as conservation activist"

Det finns även fler intressanta texter i boken, t.ex. "Environmenal friendly ICT-products", "Citizens or egoistic cyber consumers" och "E-commerce and the environment" som ni gärna kan titta på.

Boken finns tillgänglig direkt på Pamlins hemsida där även flera andra texter som kan vara av intresse finns. Om det skulle vara problem att nå Pamlins hemsida så finns boken även tillgänglig i Bilda.

Förutom dessa texter kommer det också att komma lite mer information och instruktioner inför tredje litteraturseminariet i Bilda imorgon (fredag).tisdag 3 februari 2009

Martin Saars PPT-bilder (föreläsning 2 feb)

Martin Saar har gjort sina powerpoint-bilder tillgängliga i form av en pdf-fil men den finns INTE tillgänglig i Bilda. Martin vill driva trafik till projektet/siten "konsumera smartare" och han har alltså lagt upp dem där:


På denna site, http://konsumerasmartare.files.wordpress.com finns även projektets slutrapport samt 20 bilagar. Vi läste en av dessa bilagor inför litteraturseminarium 2.

lördag 31 januari 2009

Inför litteraturseminarium 2 (090203)

Inför det andra litteraturseminariet (tisdag 3 feb kl. 10-12) ska ni förbereda er genom att läsa tre texter:

"Lågenergisamhället" av Daniel och Per-Anders (finns i Bilda).
"Den stora utmaningen" av Mikael Jensen (finns i Bilda)
"Peak oil planning: what shall we do now" av Gail Tveberg

Den sista texten är delvis med för att visa att tankarna i texten "Lågenergisamhället" inte är tagna helt ur luften. Texten är skriven av en av "redaktörerna" på forumet "The Oil Drum" och är en slags lärobok eller råd om hur man (ur ett amerikanskt perspektiv) bör tänka på och bete sig de närmaste åren ifall man tror att energi och "energy security" är en av de viktigaste frågorna framöver (vilket till exempel Obama har flaggat för i flera av sina tal). Observera även sammanställningen av länkar som avslutar texten samt den diskussion på 100+ kommentarer som skrivits på några få dagar.

Det du konkret ska göra till seminariet den 3:e februari är att välja ut en specifik (medierelaterad) teknologi och fundera över dess roll i lågenergisamhället (som det skissas i texten som finns i Bilda). I val av teknologi utgår du förslagsvis från de inriktningar du läst i din utbildning. Skriv ner fem iakttagelser i punktform och ta med dessa till seminariet. Glöm inte bort att skriva ditt namn på pappret (inlämning blir också beviset på din närvaro på seminariet). Vänligen ta del av de vidare instruktioner som finns i dokumentet "Lågenergisamhället". 

fredag 30 januari 2009

Uppdaterat schema

Det har skett en del förändringar i schemat, framförallt omkastningar av vissa föreläsare/föreläsningar.

Nu ska förhoppningsvis inget mer ändras och ett uppdaterat schema finns därför att tillgå i Bilda.

tisdag 27 januari 2009

Kursens hemsida

Kursens officiella hemsida är http://wwwl.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM2577/iumed09/

Där finns nu i princip endast samma information som ni fått tidigare i form av kurs-PM. All information som förändras under kursens lopp kommer att publiceras på denna blogg och kompletteras av dokument som läggas upp i Bilda.

måndag 26 januari 2009

Gruppindelning till litteraturseminarier

Hej.

Ni blev indelade i grupper till Karl Halldnings föreläsning förre veckan (tisdag). Ni ska fortsätta jobba i dessa grupper under kursens uppstartsdel.

Det fanna 8 grupper och grupp 1-4 utgör seminariegrupp A, grupp 5-8 seminariegrupp B. 
Grupp A ska vara i sal D32 ti 27 jan, Q11 ti 3 feb och i D33 ti 10 feb.
Grupp B ska vara i sal D33 ti 27 jan, Q13 ti 3 feb och i D35 ti 10 feb.

Se dokumentet "uppstartsgrupper-salar" i Bilda ifall du inte kommer ihåg vilken grupp du är med i. 

fredag 23 januari 2009

Essä 1 - deadline ti 27/1 kl 24.00

Information
-----------------
Vid två tillfällen under terminen, i början och slutet, ska essäer lämnas in. Essäerna är obligatoriska och ska skrivas individuellt. Utgå från mallen nedan när du skriver din essä (döp filen till "IUM-essä1 ". Skicka in din essä per mail senast ti 27/1 kl 24.00 till Daniel Pargman och Per-Anders Forstorp

OBS. Vänligen maila in din essä från den adress där vi bäst kan nå dig under resten av terminen!


Instruktioner
------------------
1A. "Förväntningar, förhoppningar och farhågor". I år är det sjunde gången som kursen ges så du har kanske pratat eller hört om kursen från äldre studenter och du borde själv ha varit med och hört ett antal av de tidigare slutpresentationerna. I vilket fall är det viktigt för oss kursansvariga att undvika missförstånd och om möjligt anpassa kursen efter deltagarnas önskemål. Skriv 200-600 ord om vilka förväntningar du har/hade inför kursen. Kanske har eller hade du förhoppningar eller farhågor vad beträffar kursens utformning eller innehåll? Skriv om dem.

1B. "Min relation till lågenergisamhället". Skriv en kort text (400-1200 ord) om din personliga relation till lågenergisamhället (miljöfrågor och klimatförändringar, konsumtionssamhället och livsstil, ström- och energiförbrukning). Var står du själv i debatten? Vad är hoppfullt och vad är oroande inför framtiden? Finns det redan nu frågor som du finner synnerligen intressanta och som du själv vill utforska (eller föreslår att någon annan kan fördjupa sig i) under kursens projektdel?


Textmall
------------
Ha med följande info i din essä (byt ut fet text mot egen text):
----------

IUM VT 2009

Essä 1 - Din titel här

Namn Anders Karlsson
Personnummer 850505-5555
E-post andxess@kth.se

1A Rubrik

Text bla bla bla bla KTH föreläsning bla bla bla framtiden bla bla jag tycker bla bla ibland blir man förvånad bla bla.


1B Rubrik

Annan text bla bla bla.

tisdag 20 januari 2009

Halldings länkar till resurser om scenarioplanering (20/1)

Karl Hallding gav några länkar till resurser för den som vill lära sig mer om scenarier. Dessa finns på en OH-bild i hans föredrag (som finns i Bilda) men jag lägger dem också här för att göra dem mer tillgängliga:

- The Economist om scenarier
- Shells scenarier (föregångare inom området)
- Scenarier om energi och klimat av David Holmgren


måndag 19 januari 2009

Inför littereraturseminarium 1 (090127)

.

Inför det första litteraturseminariet (tisdag 27 jan kl. 10-12) ska ni förbereda er genom att läsa tre texter:

- "Smarter living: Generating a new understanding for natural resources as the key to sustainable development - The 2000-watt society" (finns tillgänglig i Bilda).
- Herman Daly, "Economics blind spot is a disaster for the planet", New Scientist, Oct 15, 2008.
- "Life in a land without growth", New Scientist, Oct 15, 2008. Texten utgår från en intervju med författaren till artikeln ovan tillika den ekologiska ekonomins fader, Herman Daly.

Det finns även en del information om 2000-watt-samhället i Wikipedia men behållningen är framför allt de länkar som finns på denna sida och som leder vidare till olika källor och till relaterade ämnen.

Texterna från New Scientist kommer från ett specialnummer om hållbarhet och tillväxtens gränser som kom ut i höstas. Där finns även andra bra texter som kan vara av intresse för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Utifrån de tre texterna ska varje student formulera en fråga och skicka den till kursledningen senast 24 timmar innan litteraturseminaret, dvs senast måndag den 26 jan kl. 10. Skicka er fråga till Daniel (pargman-at-kth.se) och Per-Anders (forstorp-at-kth.se). Vi kommer att läsa, sålla och sammanställa dess frågor och därefter utgå från dem på själva semianriet.


Gästföreläsningen 20 jan 3 timmar lång! (09-12)

Hej.

Föreläsningen tisdagen den 20 januari med Karl Hallding (Stockholm Environment Institute) kommer att handla om scenarietekniker och vi kommer också få tillfälle att lära oss mer om detta genom praktiska övningar.

I vår kommunikation med Karl har han dock påpekat att två timmar är lite lite för att man ska hinna pröva på detta praktiskt och har har därför bett om tre timmar tillsammans med oss. Därför har vi utökat föreläsningen/övningen tisdagen den 20 januari från 10-12 till 9-12 och vi hoppas att alla har möjlighet att vara med på hela denna spännande övning - även om den med kort varsel startar en timma tidigare än enligt schemat i TimeEdit.