lördag 31 januari 2009

Inför litteraturseminarium 2 (090203)

Inför det andra litteraturseminariet (tisdag 3 feb kl. 10-12) ska ni förbereda er genom att läsa tre texter:

"Lågenergisamhället" av Daniel och Per-Anders (finns i Bilda).
"Den stora utmaningen" av Mikael Jensen (finns i Bilda)
"Peak oil planning: what shall we do now" av Gail Tveberg

Den sista texten är delvis med för att visa att tankarna i texten "Lågenergisamhället" inte är tagna helt ur luften. Texten är skriven av en av "redaktörerna" på forumet "The Oil Drum" och är en slags lärobok eller råd om hur man (ur ett amerikanskt perspektiv) bör tänka på och bete sig de närmaste åren ifall man tror att energi och "energy security" är en av de viktigaste frågorna framöver (vilket till exempel Obama har flaggat för i flera av sina tal). Observera även sammanställningen av länkar som avslutar texten samt den diskussion på 100+ kommentarer som skrivits på några få dagar.

Det du konkret ska göra till seminariet den 3:e februari är att välja ut en specifik (medierelaterad) teknologi och fundera över dess roll i lågenergisamhället (som det skissas i texten som finns i Bilda). I val av teknologi utgår du förslagsvis från de inriktningar du läst i din utbildning. Skriv ner fem iakttagelser i punktform och ta med dessa till seminariet. Glöm inte bort att skriva ditt namn på pappret (inlämning blir också beviset på din närvaro på seminariet). Vänligen ta del av de vidare instruktioner som finns i dokumentet "Lågenergisamhället". 

fredag 30 januari 2009

Uppdaterat schema

Det har skett en del förändringar i schemat, framförallt omkastningar av vissa föreläsare/föreläsningar.

Nu ska förhoppningsvis inget mer ändras och ett uppdaterat schema finns därför att tillgå i Bilda.

tisdag 27 januari 2009

Kursens hemsida

Kursens officiella hemsida är http://wwwl.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM2577/iumed09/

Där finns nu i princip endast samma information som ni fått tidigare i form av kurs-PM. All information som förändras under kursens lopp kommer att publiceras på denna blogg och kompletteras av dokument som läggas upp i Bilda.

måndag 26 januari 2009

Gruppindelning till litteraturseminarier

Hej.

Ni blev indelade i grupper till Karl Halldnings föreläsning förre veckan (tisdag). Ni ska fortsätta jobba i dessa grupper under kursens uppstartsdel.

Det fanna 8 grupper och grupp 1-4 utgör seminariegrupp A, grupp 5-8 seminariegrupp B. 
Grupp A ska vara i sal D32 ti 27 jan, Q11 ti 3 feb och i D33 ti 10 feb.
Grupp B ska vara i sal D33 ti 27 jan, Q13 ti 3 feb och i D35 ti 10 feb.

Se dokumentet "uppstartsgrupper-salar" i Bilda ifall du inte kommer ihåg vilken grupp du är med i. 

fredag 23 januari 2009

Essä 1 - deadline ti 27/1 kl 24.00

Information
-----------------
Vid två tillfällen under terminen, i början och slutet, ska essäer lämnas in. Essäerna är obligatoriska och ska skrivas individuellt. Utgå från mallen nedan när du skriver din essä (döp filen till "IUM-essä1 ". Skicka in din essä per mail senast ti 27/1 kl 24.00 till Daniel Pargman och Per-Anders Forstorp

OBS. Vänligen maila in din essä från den adress där vi bäst kan nå dig under resten av terminen!


Instruktioner
------------------
1A. "Förväntningar, förhoppningar och farhågor". I år är det sjunde gången som kursen ges så du har kanske pratat eller hört om kursen från äldre studenter och du borde själv ha varit med och hört ett antal av de tidigare slutpresentationerna. I vilket fall är det viktigt för oss kursansvariga att undvika missförstånd och om möjligt anpassa kursen efter deltagarnas önskemål. Skriv 200-600 ord om vilka förväntningar du har/hade inför kursen. Kanske har eller hade du förhoppningar eller farhågor vad beträffar kursens utformning eller innehåll? Skriv om dem.

1B. "Min relation till lågenergisamhället". Skriv en kort text (400-1200 ord) om din personliga relation till lågenergisamhället (miljöfrågor och klimatförändringar, konsumtionssamhället och livsstil, ström- och energiförbrukning). Var står du själv i debatten? Vad är hoppfullt och vad är oroande inför framtiden? Finns det redan nu frågor som du finner synnerligen intressanta och som du själv vill utforska (eller föreslår att någon annan kan fördjupa sig i) under kursens projektdel?


Textmall
------------
Ha med följande info i din essä (byt ut fet text mot egen text):
----------

IUM VT 2009

Essä 1 - Din titel här

Namn Anders Karlsson
Personnummer 850505-5555
E-post andxess@kth.se

1A Rubrik

Text bla bla bla bla KTH föreläsning bla bla bla framtiden bla bla jag tycker bla bla ibland blir man förvånad bla bla.


1B Rubrik

Annan text bla bla bla.

tisdag 20 januari 2009

Halldings länkar till resurser om scenarioplanering (20/1)

Karl Hallding gav några länkar till resurser för den som vill lära sig mer om scenarier. Dessa finns på en OH-bild i hans föredrag (som finns i Bilda) men jag lägger dem också här för att göra dem mer tillgängliga:

- The Economist om scenarier
- Shells scenarier (föregångare inom området)
- Scenarier om energi och klimat av David Holmgren


måndag 19 januari 2009

Inför littereraturseminarium 1 (090127)

.

Inför det första litteraturseminariet (tisdag 27 jan kl. 10-12) ska ni förbereda er genom att läsa tre texter:

- "Smarter living: Generating a new understanding for natural resources as the key to sustainable development - The 2000-watt society" (finns tillgänglig i Bilda).
- Herman Daly, "Economics blind spot is a disaster for the planet", New Scientist, Oct 15, 2008.
- "Life in a land without growth", New Scientist, Oct 15, 2008. Texten utgår från en intervju med författaren till artikeln ovan tillika den ekologiska ekonomins fader, Herman Daly.

Det finns även en del information om 2000-watt-samhället i Wikipedia men behållningen är framför allt de länkar som finns på denna sida och som leder vidare till olika källor och till relaterade ämnen.

Texterna från New Scientist kommer från ett specialnummer om hållbarhet och tillväxtens gränser som kom ut i höstas. Där finns även andra bra texter som kan vara av intresse för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Utifrån de tre texterna ska varje student formulera en fråga och skicka den till kursledningen senast 24 timmar innan litteraturseminaret, dvs senast måndag den 26 jan kl. 10. Skicka er fråga till Daniel (pargman-at-kth.se) och Per-Anders (forstorp-at-kth.se). Vi kommer att läsa, sålla och sammanställa dess frågor och därefter utgå från dem på själva semianriet.


Gästföreläsningen 20 jan 3 timmar lång! (09-12)

Hej.

Föreläsningen tisdagen den 20 januari med Karl Hallding (Stockholm Environment Institute) kommer att handla om scenarietekniker och vi kommer också få tillfälle att lära oss mer om detta genom praktiska övningar.

I vår kommunikation med Karl har han dock påpekat att två timmar är lite lite för att man ska hinna pröva på detta praktiskt och har har därför bett om tre timmar tillsammans med oss. Därför har vi utökat föreläsningen/övningen tisdagen den 20 januari från 10-12 till 9-12 och vi hoppas att alla har möjlighet att vara med på hela denna spännande övning - även om den med kort varsel startar en timma tidigare än enligt schemat i TimeEdit.