torsdag 26 februari 2009

Reviderade projektplaner

Nu har vi träffat alla grupperna för ett första handledningsmöte.

Vi vill påminna er alla om att vi vill ha in en utökad/reviderad projektplan en vecka efter handledningsmötet (e.g. på tisdag för de grupper vi träffade i tisdags och på torsdag nästa vecka för de grupper vi träffade idag).

Vi är då intresserade både av vad ni ska göra och inte minst hur ni ska göra det (metod/tillvägagångssätt/process). Det är också bra om ni redan nu funderar över hur ni kan förmedla ert projekt och era idéer (gestaltning).

Plats för handledningsmötena

På tisdagen i rum 1625 och på torsdagen i rum 1635 - små grupprum på avdelningen för medieteknik (6 trappor i hus E).

Det står i schemat som finns för nerladdning i Bilda men det borde förstås också ha stått här!


söndag 22 februari 2009

Handledningsmöten ti + to denna vecka


Tisdag 24.e och torsdag 26. har vi handledningmöten, 30 minuter per grupp.

Vi vill då höra vad ni tänker göra och hur ni planerar att lägga upp ert arbete. Vi vill att ni har med er en text i någon form på papper som ni kan ge oss (två exemplar) - eller ännu hellre att skickar en sådan text till oss per mail innan mötet. Utgå gärna från mallen som finns i Bilda ("projektplan.doc").

Efter mötet vill vi att ni reviderar och utvecklar era tankar i textform med utgångspunkt från dokumentet "projektplan.doc" och skickar en uppdaterad projektplan till Daniel och Per-Anders inom en vecka. Den reviderade planen är en utfästelse. Ni kan senare göra avsteg från den men dessa bör kunna motiveras.

När vi läser det som står i er projektplan vill kunna förstå vad det är ni tänker göra och hur ni tänker göra det så försök vara så tydliga som möjligt. Ju mer skissartade era idéer är desto svårare blir det att bedöma och hjälpa er och desto större risk för otrevliga överraskningar när projektet ska knytas ihop och bedömas.

Ur kurs-PM:
"Varje grupp skall, (som del av examinationen): Skriva en projektplan för vad man ska göra som grupp; vad man ska undersöka, hur man ska gå tillväga för att göra det, var man ska leta, vad man ska läsa och vem man vill prata med, när man ska göra det och vad man vill uppnå."tisdag 17 februari 2009

Inför Halldings besök fre 20 feb

Årets tema i IUM, "medier i framtidens lågenerigsamhälle" kräver att vi gör två saker, dels "uppfinna" och enas om en gemensam bild av framtidens lågenergisamhälle och därefter gruppvis utvecklar tekniker/medieformer/tjänster som passar detta samhälle. Nu börjar vi röra oss mot en ny fas i kursen där ni alltså ska ta fram och utveckla projektidéer. Bo Westerlund (12 feb) påpekade att design inte i första hand handlar om att ta fram produkter utan om att ta fram idéer och utforska framtida situationer av användning. Under de sista två veckorna av kursens uppstartsdel (denna och nästa vecka) kommer varje grupp att därför ha två uppgifter att utföra:

1) Utveckla era idéer om vad ni som grupp ska jobba med inom ramen för projektet. Stöd/underlag för denna procdess följer inom kort, men ni ska alltså ta fram underlag för att kunna presentera era idéer på ett 30 minuter långt handledningsmöte med Daniel och Per-Anders nästa vecka (ni kommer att få möjlighet att gruppvis boka en tid på tisdag 24 feb eller torsdag 26 feb).

2) I början av kursen var Karl Hallding här och han ledde en övning där vi jobbade med scenarioteknik. På fredag (20 feb) kommer han tillbaka och vi ska då ha en uppföljande övning. Exakt hur ser det där lågenerigsamhället i Sverige 2030 ut som alla projekten ska förläggas i? Målet med fredagens övning är att jobba med och ta fram ett gemensamt ramverk med 4 scenarier, en vision av hur lågenergisamhälllet kan se ut år 2030 och som varje grupp i sitt vidare arbete därefter ska förhålla sig till.

I kursen har ni fått ta del av flera olika idéer angående hur framtidens lågenergisamhälle kan se ut. I skriftlig form har ni läst om 2000-Watt-samhället, Herman Daly's "Life in a land without growth" och vår (Daniel och Per-Anders) skiss av hur ett lågenergisamhälle kan te sig och vägen dit kan se ut. Vi har också genom olika gästföreläsningar fått ta del av flera olika (och ibland ömsesidigt uteslutande) idéer om hur ett framtida lågenergisamhälle kan te sig (från Kjellbergs mer omstörtande bild till Malmodin och Nilssons mer försiktiga förändringar).

Inför fredagens övningar ska ni som grupp förbereda ett scenario som beskriver framtidens lågenergisamhälle och som bygger på att ni identifierat en central frågeställning, ett antal drivkrafter (som ni tror kommer att hända) och två osäkerhetsfaktorer. Jämför med övningen ni gjorde när Hallding var här förra gången. Tänk på att scenarier är "berättelser om framtiden" - välj alltså att utforska osäkerhetsfaktorer som handlar om sociala faktorer och drivkrafter och som alltså berättar om en framtid som kan gälla för alla grupper (snarare än att lyfta fram en teknisk faktor som är specifik för just er grupp). Exempel är till exempel hur vi bor (stad/land), om välståndet är jämnt/ojämnt fördelat, om vi lägger mer/mindre pengar på media, kollektivism/individualism, ökad/bibehållen eller minskad ekonomisk aktivitet etc. Försök också ta fram slagkraftiga titlar på era fyra scenarier då detta i sig förklarar mycket.

På själva föreläsningen kommer Hallding att hjälpa oss att tillsammans foga samman delar från olika förslag till ett gemensamt scenario. Titta gärna på föreläsningsanteckningarna från Halldings besök hos oss 20 jan (finns i Bilda) för vidare instruktioner kring att konstruera scenarier. Övrig inspiration kan hämtas från Shells arbete med scenarier.

fredag 13 februari 2009

Exekutiva gruppen: anmälan

Meddelande till de som är intresserade av att medverka i den exekutiva gruppen IUM 2009

Det är svårt att dela in alla studenter i grupper så alla blir garanterat nöjda. Vi hoppas/tror att vårt tillvägagångssätt idag har gjort de allra flesta nöjda. Nu återstår bara att tillsätta den exekutiva gruppen.

Vi gläder oss åt det stora intresset för att delta i den exekutiva gruppen men vi kan inte ge fler än sex personer plats där. De funktioner som vi söker till den exekutiva gruppen är två personer vardera inom följande områden:
- webbsida/koordinationsarbete
- produktion av bok
- produktion av slutredovisning/konferencier.

En kortfattade beskrivning av gruppens arbete finns att läsa i dokument "ProjektförslagIUM09.pdf" i Bilda. 


För att kunna besätta den exekutiva gruppen vill vi att varje person som vill vara med i den skickar en kortfattad beskrivning (några korta stycken - max en halv sida text) där följande saker bör tas upp:
- motivering - varför vill du jobba med denna grupp?
- område - vilket område (se ovan) är du främst intresserad av att jobba med?
- erfarenheter - redovisa kortfattat tidigare erfarenheter av detta område eller liknande uppgifter

Skicka alltså inte en lång cv.


För närvarande har vi 7 grupper med 5-9 deltagare vardera (exekutiva gruppen blir den åttonde gruppen). De personer som försvinner ur dessa grupper kommer till stor del att "ersättas" av de fem personer som inte var med idag och som ännu inte har valt grupper. Om åtta eller fler personer har uttryckt intresse för ett visst problemområde kommer en sådan grupp att delas i två. Vi tror att det är bäst att ni själva får göra den uppdelningen och gruppera er utifrån vilka frågor och vilka personer ni vill jobba med snarare än att vi gör det åt er. I samband med föreläsningen på måndag kommer vi att fastslå hur grupperna ser ut.

mvh

Per-Anders & Daniel
forstorp@kth.se pargman@kth.se

PS. Nu när kursen börjar röra sig mot projektdelen kan det vara bra att titta på Kurs-PM igen (finns som dokument i Bilda eller på kursens hemsida, http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM2577/iumed09/)

torsdag 12 februari 2009

Dokument för projektförslag (nytt)

Det bifogade dokumentet för projektförslag har nu namnet ProjektförslagIUM09.pdf - det är lite språkliga justeringar som har skett i relation till det som nämns nedan.

onsdag 11 februari 2009

10 + 1 projektförslag

På fredag ska ni välja grupper/ämnen som ni vill jobba vidare med under terminen (4-6 personer/grupp). 

Ett dokument, "Projektförslag.pdf" finns tillgänglig i Bilda. Det innehåller 10 förslag på projekt plus en 11:e grupp som inte jobbar med framtidens lågenergisamhälle utan som jobbar med att "producera" kursens resultat (bok, slutpresentation etc.).

Observera att ni har frihet att välja vad i förslagen som ni vill ta med er in i projektet respektive vad ni vill lägga åt sidan och inte gå vidare med så förslagen är inte på något sätt "bindande".


måndag 9 februari 2009

Livscykelanalys - Moberg (6/2)

Åsa Mobergs föreläsningsbilder finns nu tillgängliga i Bilda.


Åsa nämnde att avdelningen för miljöstrategisk analys ger en kurs om livscykelanalys (LCA) under period 4 och att det finns plats på den kursen för den som är intresserad. 


Till sist tipsar Åsa om två seminariet som ni är välkomna till:

Torsdag 5/3 kl 10-11.30. Vilken el ska jag välja och varför? Presentation och diskussion kring marginalel, medeltal och olika elmixar.

Fredag 3/4 kl 12.30-14. Presentation och diskussion kring olika karaktäriserings- och värderingsmetoder inom LCA

Plats för båda seminarierna är Drottning Kristinas väg 30, 2 tr (seminarierummet).

lördag 7 februari 2009

Instruktioner för litteraturseminarium 3

På kurssidorna i Bilda finns nu två dokument som är underlag för förberedelserna till nästa uppfinnarverkstad den 10/2. Dels är det en av kursledning författad text om lågenergisamhället vilket skall ses som en uppdatering av den förra. Dels är det en kort sammanfattning av de idéer som kom fram vid det förra seminariet. Vi hoppas att återgivningen av dem stämmer någotsånär med de intentioner som projektmedlemmarna hade. Vi har till varje projektidé bifogad en kort kommentar om utvecklinghsbarhet och relevans. Dagfs att på nytt planera för en framtid inte bara med rovor utan också med high tech medier.

torsdag 5 februari 2009

Texter till litteraturseminarium 3

Till litteraturseminarium tre har vi valt två texter från boken "Sustainability at the speed of light" (redigerad av Dennis Pamlin). Texterna ifråga är:

Romm, "The Internet and the new energy economy"
Levitt, "The Internet as conservation activist"

Det finns även fler intressanta texter i boken, t.ex. "Environmenal friendly ICT-products", "Citizens or egoistic cyber consumers" och "E-commerce and the environment" som ni gärna kan titta på.

Boken finns tillgänglig direkt på Pamlins hemsida där även flera andra texter som kan vara av intresse finns. Om det skulle vara problem att nå Pamlins hemsida så finns boken även tillgänglig i Bilda.

Förutom dessa texter kommer det också att komma lite mer information och instruktioner inför tredje litteraturseminariet i Bilda imorgon (fredag).tisdag 3 februari 2009

Martin Saars PPT-bilder (föreläsning 2 feb)

Martin Saar har gjort sina powerpoint-bilder tillgängliga i form av en pdf-fil men den finns INTE tillgänglig i Bilda. Martin vill driva trafik till projektet/siten "konsumera smartare" och han har alltså lagt upp dem där:


På denna site, http://konsumerasmartare.files.wordpress.com finns även projektets slutrapport samt 20 bilagar. Vi läste en av dessa bilagor inför litteraturseminarium 2.