torsdag 26 mars 2009

Crash course

En utmärkt resurs om energi, ekonomi och ekologi är Chris Martenson's crash course. Den kan ge lite mer kött på benen till lågenergi-scenariot.

För er del är de första kapitlen och sedan inte minst kapitel 17 av störst intresse.

Lö 28 kl 14 Film och debatt: Ett samhälle utan olja?

Transition towns Sweden arrangerar biovisning och diskussion på biograf Tellus i Midsommarkransen.

Lö 28 14.00 - Film och debatt: Ett samhälle utan olja?

30 kr. Dokumentärfilmen The End of Suburbia (av Gregory Greene, 78 min) visar hur USA har byggt in sig i ett oljeberoende. Vad händer med den amerikanska drömmen i de välmående villaförorterna när oljan sinar och klimatförändringarna kräver en ändrad livsstil. Efter ilmen talar Kristofer Langerbeck och Transition towns-rörelsen, som påbörjat omställningen till ett oljefritt samhälle. Hur kan vi konkret påbörja övergången till ett verkligt hållbart samhälle i Midsommarkransen och andra delar av Stockholm. Evenemanget är ett samarbete med Transition Towns Sverige.

lördag 21 mars 2009

Mellankritik to 26 mars kl 13.15 till ca 16.30

Hej.

I schemat står det att vi ska ha "mellankritik"  förra tisdagen och på tisdag. Förra tisdagen var lite tidigt och på tisdag passade tyvärr inte en av våra mellankritiker så bra (bortrest). Jag har meddelat projektledarna detta när vi träffades för 10 dagar sedan och hoppas att denna information har spridits till alla som läser kursen. 

Efter att i samordningsgruppen ha diskuterat möjliga tillfällen som passar ihop med andra obligatoriska kurser denna vecka kom vi fram till att en av möjliga tillfällena var nu på torsdag eftermiddag.

Därför har vi förlagt mellankritiken till torsdag eftermiddag denna vecka, kl. 13.15 till ca 16.30 i sal E2.

Varje grupp kommer att ha 20 minuter till sitt förfogande där 10 minuter disponeras av gruppen själv för att presentera sitt projekt och 10 minuter kommer att ledas av frågor som våra mellankritiker har.

Det kan tyckas att 10 minuter är lite tid för att presentera sitt projekt men detta ligger i linje med hur mycket tid ni kommer att ha på slutredovisningen i maj! På dessa 10 minuter ska ni alltså presentera de bärande idéerna i ert projekt och också visa på eventuella/förväntade resultat (eller hur ni jobbar för att komma fram till resultat). Tänk också på att ni som medietekniker har goda möjligheter att inte bara prata om utan också visa ert resultat på olika sätt. Beskriv hur ni tänker göra eller ännu hellre - om det är möjligt - visa. Våra mellankritiker är en utmärkt publik att testa sina idéer på.

Mellankritikerna är:
- Åke Walldius (ursprungligen filmare, jobbar i CSCs MDI-grupp)
- Bo Westerlund (industridesigner, höll en gästföreläsning i kursen)

Det kan hända att vissa av er har schemakrockar och att alla i en grupp inte kan komma. Det är dock väldigt viktigt att varje grupp är starkt representerad och att det som presenteras verkligen representerar hela gruppen. Tänk också på att detta är det enda tillfällen när ni kan få reda på vad det har blivit av alla projektidéer - vad alla andra grupper faktiskt jobbar med. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle att upptäcka möjliga överlappningar och synergieffekter. 

Det kan hända att denna text kommer att uppdateras (jag har inte tillgång till en del anteckningar just nu) så återkom gärna och se om/hur instruktionerna har förändrats i början av veckan.


måndag 16 mars 2009

Ingen IUM imorgon (ti 17 mars)


1) Det är för tidigt att ha mellankritik imorgon. Därför blir det inget.

2 ) Bo Westerlund som ska vara en av två "mellankritiker" är bortrest nästa tisdag. Mellankritiken kommer därför att flyttas några dagar längre fram och vi kommer att "beta av" alla grupperna på samma dag/vid samma tillfälle. Efter koordination med samordningsgruppen (ang. era scheman) och våra två mellankritiker kommer vi att ha mellankritik torsdagen den 26 mars.

Detta är er möjlighet att få återkoppling på era tankar och idéer från några utifrån och också höra vad det blivit av de andra gruppernas arbete (e.g. alla ska lyssna på allas presentationer).

Jag återkommer med mer info om vad vi ska göra då och hur ni kan förbereda er i mitten av denna vecka.