fredag 13 februari 2009

Exekutiva gruppen: anmälan

Meddelande till de som är intresserade av att medverka i den exekutiva gruppen IUM 2009

Det är svårt att dela in alla studenter i grupper så alla blir garanterat nöjda. Vi hoppas/tror att vårt tillvägagångssätt idag har gjort de allra flesta nöjda. Nu återstår bara att tillsätta den exekutiva gruppen.

Vi gläder oss åt det stora intresset för att delta i den exekutiva gruppen men vi kan inte ge fler än sex personer plats där. De funktioner som vi söker till den exekutiva gruppen är två personer vardera inom följande områden:
- webbsida/koordinationsarbete
- produktion av bok
- produktion av slutredovisning/konferencier.

En kortfattade beskrivning av gruppens arbete finns att läsa i dokument "ProjektförslagIUM09.pdf" i Bilda. 


För att kunna besätta den exekutiva gruppen vill vi att varje person som vill vara med i den skickar en kortfattad beskrivning (några korta stycken - max en halv sida text) där följande saker bör tas upp:
- motivering - varför vill du jobba med denna grupp?
- område - vilket område (se ovan) är du främst intresserad av att jobba med?
- erfarenheter - redovisa kortfattat tidigare erfarenheter av detta område eller liknande uppgifter

Skicka alltså inte en lång cv.


För närvarande har vi 7 grupper med 5-9 deltagare vardera (exekutiva gruppen blir den åttonde gruppen). De personer som försvinner ur dessa grupper kommer till stor del att "ersättas" av de fem personer som inte var med idag och som ännu inte har valt grupper. Om åtta eller fler personer har uttryckt intresse för ett visst problemområde kommer en sådan grupp att delas i två. Vi tror att det är bäst att ni själva får göra den uppdelningen och gruppera er utifrån vilka frågor och vilka personer ni vill jobba med snarare än att vi gör det åt er. I samband med föreläsningen på måndag kommer vi att fastslå hur grupperna ser ut.

mvh

Per-Anders & Daniel
forstorp@kth.se pargman@kth.se

PS. Nu när kursen börjar röra sig mot projektdelen kan det vara bra att titta på Kurs-PM igen (finns som dokument i Bilda eller på kursens hemsida, http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM2577/iumed09/)

Inga kommentarer: