lördag 7 februari 2009

Instruktioner för litteraturseminarium 3

På kurssidorna i Bilda finns nu två dokument som är underlag för förberedelserna till nästa uppfinnarverkstad den 10/2. Dels är det en av kursledning författad text om lågenergisamhället vilket skall ses som en uppdatering av den förra. Dels är det en kort sammanfattning av de idéer som kom fram vid det förra seminariet. Vi hoppas att återgivningen av dem stämmer någotsånär med de intentioner som projektmedlemmarna hade. Vi har till varje projektidé bifogad en kort kommentar om utvecklinghsbarhet och relevans. Dagfs att på nytt planera för en framtid inte bara med rovor utan också med high tech medier.

Inga kommentarer: