söndag 22 februari 2009

Handledningsmöten ti + to denna vecka


Tisdag 24.e och torsdag 26. har vi handledningmöten, 30 minuter per grupp.

Vi vill då höra vad ni tänker göra och hur ni planerar att lägga upp ert arbete. Vi vill att ni har med er en text i någon form på papper som ni kan ge oss (två exemplar) - eller ännu hellre att skickar en sådan text till oss per mail innan mötet. Utgå gärna från mallen som finns i Bilda ("projektplan.doc").

Efter mötet vill vi att ni reviderar och utvecklar era tankar i textform med utgångspunkt från dokumentet "projektplan.doc" och skickar en uppdaterad projektplan till Daniel och Per-Anders inom en vecka. Den reviderade planen är en utfästelse. Ni kan senare göra avsteg från den men dessa bör kunna motiveras.

När vi läser det som står i er projektplan vill kunna förstå vad det är ni tänker göra och hur ni tänker göra det så försök vara så tydliga som möjligt. Ju mer skissartade era idéer är desto svårare blir det att bedöma och hjälpa er och desto större risk för otrevliga överraskningar när projektet ska knytas ihop och bedömas.

Ur kurs-PM:
"Varje grupp skall, (som del av examinationen): Skriva en projektplan för vad man ska göra som grupp; vad man ska undersöka, hur man ska gå tillväga för att göra det, var man ska leta, vad man ska läsa och vem man vill prata med, när man ska göra det och vad man vill uppnå."Inga kommentarer: