tisdag 17 februari 2009

Inför Halldings besök fre 20 feb

Årets tema i IUM, "medier i framtidens lågenerigsamhälle" kräver att vi gör två saker, dels "uppfinna" och enas om en gemensam bild av framtidens lågenergisamhälle och därefter gruppvis utvecklar tekniker/medieformer/tjänster som passar detta samhälle. Nu börjar vi röra oss mot en ny fas i kursen där ni alltså ska ta fram och utveckla projektidéer. Bo Westerlund (12 feb) påpekade att design inte i första hand handlar om att ta fram produkter utan om att ta fram idéer och utforska framtida situationer av användning. Under de sista två veckorna av kursens uppstartsdel (denna och nästa vecka) kommer varje grupp att därför ha två uppgifter att utföra:

1) Utveckla era idéer om vad ni som grupp ska jobba med inom ramen för projektet. Stöd/underlag för denna procdess följer inom kort, men ni ska alltså ta fram underlag för att kunna presentera era idéer på ett 30 minuter långt handledningsmöte med Daniel och Per-Anders nästa vecka (ni kommer att få möjlighet att gruppvis boka en tid på tisdag 24 feb eller torsdag 26 feb).

2) I början av kursen var Karl Hallding här och han ledde en övning där vi jobbade med scenarioteknik. På fredag (20 feb) kommer han tillbaka och vi ska då ha en uppföljande övning. Exakt hur ser det där lågenerigsamhället i Sverige 2030 ut som alla projekten ska förläggas i? Målet med fredagens övning är att jobba med och ta fram ett gemensamt ramverk med 4 scenarier, en vision av hur lågenergisamhälllet kan se ut år 2030 och som varje grupp i sitt vidare arbete därefter ska förhålla sig till.

I kursen har ni fått ta del av flera olika idéer angående hur framtidens lågenergisamhälle kan se ut. I skriftlig form har ni läst om 2000-Watt-samhället, Herman Daly's "Life in a land without growth" och vår (Daniel och Per-Anders) skiss av hur ett lågenergisamhälle kan te sig och vägen dit kan se ut. Vi har också genom olika gästföreläsningar fått ta del av flera olika (och ibland ömsesidigt uteslutande) idéer om hur ett framtida lågenergisamhälle kan te sig (från Kjellbergs mer omstörtande bild till Malmodin och Nilssons mer försiktiga förändringar).

Inför fredagens övningar ska ni som grupp förbereda ett scenario som beskriver framtidens lågenergisamhälle och som bygger på att ni identifierat en central frågeställning, ett antal drivkrafter (som ni tror kommer att hända) och två osäkerhetsfaktorer. Jämför med övningen ni gjorde när Hallding var här förra gången. Tänk på att scenarier är "berättelser om framtiden" - välj alltså att utforska osäkerhetsfaktorer som handlar om sociala faktorer och drivkrafter och som alltså berättar om en framtid som kan gälla för alla grupper (snarare än att lyfta fram en teknisk faktor som är specifik för just er grupp). Exempel är till exempel hur vi bor (stad/land), om välståndet är jämnt/ojämnt fördelat, om vi lägger mer/mindre pengar på media, kollektivism/individualism, ökad/bibehållen eller minskad ekonomisk aktivitet etc. Försök också ta fram slagkraftiga titlar på era fyra scenarier då detta i sig förklarar mycket.

På själva föreläsningen kommer Hallding att hjälpa oss att tillsammans foga samman delar från olika förslag till ett gemensamt scenario. Titta gärna på föreläsningsanteckningarna från Halldings besök hos oss 20 jan (finns i Bilda) för vidare instruktioner kring att konstruera scenarier. Övrig inspiration kan hämtas från Shells arbete med scenarier.

Inga kommentarer: